Menu Zamknij

Program Pomocy Żywnościowej 2018

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w Programie Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018


Zapraszam osoby ZAMIESZKAŁE na terenie gminy ŁUKOWICA do składania wniosków o wydanie skierowania do POPŻ P2018
Wnioski można wypełniać w magazynie fundacji w Świdniku w następujących terminach:

Sobota 18 sierpnia
Niedziela 19 sierpnia
Poniedziałek 20 sierpnia
Wtorek 21 sierpnia

W godzinach od 12 do 17


Oczywiście przyjmowanie wniosków odbywać się będzie praktycznie do końca sierpnia a nawet dłużej. Terminy podam jednak nieco później. W każdym razie miejsc nie powinno zabraknąć.

W tej chwili obowiązują kryteria z poprzedniego podprogramu. Z tego co mi wiadomo mają one zostać jeszcze podniesione ale na razie rozporządzeń w tej sprawie jeszcze nie ma.

Mieszkańcy gmin innych niż Łukowica będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w gminie Łukowica.