Ważne adresy i informacje o Programie realizowanym przez Fundację Równi Wobec Życia

Co Gdzie Sposób powiadamiania
Magazyn odbioru
Pomocy Zywnościowej
Dawny sklep spożywczy na stacji benzynowej w Świdniku

Świdnik 137
Poszczególne grupy  odbiorców są powiadamiane za pomocą informacji na naszej stronie internetowej (strona glówna - Najnowsze Informacje).  Tylko w szczególnych wypadkach będziemy powiadamiać telefonicznie i, lub sms.
Informacje o terminach odbioru są dodatkowo wywieszane na tablicy ogłoszeń GOPS w Łukowicy i na internetowej stronie Fundacji Równi Wobec Życia

Uwaga! Proszę pamiętać o odświeżaniu zawartości strony !
 (www.rowni.org)
Działania Towarzyszące współfinasowane z Programu Operacyjnego PŻ Budynek zabudowań podworskich w Łukowicy - pomiędzy muszlą koncertową a sklepem ogrodniczym, koło parku.

Łukowica 566
Informacja o planowanych działaniach towarzyszących znajduje się na naszej stronie internetowej www.rowni.org
Informacje o terminach działań towarzyszących jest przekazywana osobom zainteresowanym telefonicznie po wpisaniu się na listę chętnych do udziału w warsztatach i spotkaniach. Dodatkowo publikowana jest na naszej stronie www.
Działania Towarzyszące finansowane ze środków własnych fundacji Budynek zabudowań podworskich w Łukowicy - pomiędzy muszlą koncertową a sklepem ogrodniczym, koło parku

Łukowica 566
Informacja o planowanych działaniach towarzyszących znajduje się na naszej stronie internetowej www.rowni.org
Informacje o terminach działań towarzyszących jest przekazywana osobom zainteresowanym telefonicznie po wpisaniu się na listę chętnych do udziału w warsztatach i spotkaniach. Dodatkowo publikowana jest na naszej stronie www.
Rekrutacja do udziału w Programie Pomocy Żywnościowej Gminny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, Fundacja Równi Wobec Życia - biuro Świdnik stacja bezynowa. Informacje o Programie Pomocy Żywnościowej dostępne są w GOPS Łukowica, w siedzibie Fundacji Równi Wobec Życia w Łukowicy, na stronie internetowej MPiPS, na stronie internetowej www.rowni.org, u prezesa fundacji (Marek Mikuś)

Informacje dla zainteresowanych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest programem finansowanym w większości przez Unię Europejską. 

Osoby które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy otrzymują paczki żywnościowe w których znajdują się różne produkty z listy wymienionej powyżej w informacji FEAD. 

Produkty które osoby zakwalifikowane otrzymują są przez Nas (Fundacja Równi Wobec Życia) przywożone z Krakowa z Banku Żywności,którego jesteśmy Organizacją Partnerską. 

Produkty spożywcze spełniają ściśle określone standardy, mają w większości długi termin przydatności do spożycia. 

Skierowania które Państwo otrzymują zachowują swoją ważność NA CAŁY PODPROGRAM !


UWAGA

Ci którzy mają przyznane świadczenia rodzinne lub inne z GOPS Łukowica NIE wypełniają oświadczeń majątkowych. Nowe skierowania ważne na cały podprogram będą wystawiane przez GOPS BEZ konieczności wizyty w GOPS Łukowica.
Osoby które NIE pobierają swiadczeń z GOPS Łukowica muszą jak najszybciej pojawić się w GOPS i wypełnić oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie. Dopiero wówczas mogą otrzymać skierowanie. Możliwe jest także wypełnienie oświadczenia majątkowego w  trakcie wizyty w fundacji bez konieczności  wizyty w GOPS.

Osoby które jeszcze nie otrzymywały pomocy żywnościowej LUB podlegają terytorialnie pod inny Ośrodek Pomocy Społecznej niż  GOPS Łukowica, proszone są o zgłaszanie się  do Fundacji w celu uzyskania informacji o procedurze uzyskania skierowania.

Ważne adresy i telefony

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej

34-606 Łukowica

tel. 18 333 50 66

opsluko@pro.onet.pl


Bank Żywności w Krakowie
33-701 Kraków ul Zabłocie 20/22
tel. 12 257 00 05
bz.krakow@bankizywnosci.pl

Fundacja Równi Wobec Życia

34-606 Łukowica 411
tel. 512 207 775
fundacja.rwz@gmail.com

Mapka

Zabudowania Podworskie (miejsce spotkań i warsztatów):
Łukowica 566


Stacja benzynowa Świdnik (magazyn odbioru żywności):
Swidnik 137